БАГШИЙН ХӨГЖИЛ

НАСС-ийн Багшийн Хөгжил
НАСС-ийн Багшийн Карьерийн Зураглал

   АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн А/259 тоот тушаалаар батлагдсан “Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Багшийн хөгжил хөтөлбөр”-ийг үндэслэн HАС-ийн захирлын тушаалаар батлагдсан.

     “Нүүр ам судлалийн сургуулийн Багшийн хөгжлийн дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь багшийн багшлахуйн мэдлэг, чадвар, хандлага болон эмнэлзүйн ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн болно.