Нүүр ам судлалын сургууль


40 үзлэгийн суудал, нүүр амны дүрс оношлогооны тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 5 тасаг, 1 кабинет, 34 эмч ажилчдын бүрэлдэхүүнтэй...

Бидний тухай
70 жилийн түүхтэй, 1400 гаруй төгсөгчидтэй


...

Алсын хараа


“Азидаа танигдсан, Дэлхийд хүндлэгдсэн сургууль”...

Шүд эрүү нүүрний эмнэлэг


Амны хөндийн эрүл мэндийн төвтэй боллоо...

Танилцуулга

НАСС

Өнөөгийн байдлаар НАСС-д төгсөлтийн өмнөх сургалтанд шүдний их эмчийн ангид нийт 514, НАЭА- йн ангид 58, шүдний техникчийн ангид 104 нийт 676 оюутан суралцаж байна. Төгсөлтийн дараах сургалтанд 134 резидент, магистрант, докторант тус тус суралцаж байна. Манай сургууль нь гол баялаг болох 36 үндсэн багштай ба МУ-ын гавьяат эмч 1, зөвлөх 5, профессор 4, дэд профессор 11, ахлах багш 6, багш 16, дадлагажигч багш 9, АУ-ны доктор цолтой 21, АУ-ны магистр цолтой 9 багштай. Нийт багш нарын 85% нь эрдмийн зэрэг цолтой.

Дэлгэрэнгүй...