Ш.Мөнх-Од
 • АУ-ны магистр

Ш.Мөнх-Од

 

Боловсролын байдал:
 
 • 1977-1987 он, Улаанбаатар хотын 10 жилийн 77 дугаар дунд сургууль
 • 1987-1993 он, Анагаах Ухааны Их Сургууль, Шүдний факультэт, Нүүр ам судлаач их эмч
 • 1996-1998 он, Анагаах Ухааны Их Сургууль , Нүүр ам судлал, АУ-ны магистр. Сэдэв: “Шүд солигдох үеийн зуултын байнгын шүдний цахилгаан мэдрэг чанарыг тодорхойлсон байдал”
 • 2008 оноос АШУҮИС, Эрэмийн болон Мэргэжлийн Сургалтын Алба, Докторант
 • 2015 он, АШУҮИС, Клиникийн профессор цол хүртсэн.
Ажил эрхлэлтийн байдал:
 • 1987-1988он, Улаанбаатар хотын Нэгдсэн 1 дүгээр эмнэлэгийн Эрүү нүүрний мэс заслын тасагт “Бэлтгэл асрагч”
 • 1993-1995 он, АУИС, НАСТөв, Нүүр Амны Эмчилгээний тэнхим, Туслах багш
 • 1995-2000 он, АУИС, НАСТөв, Нүүр Амны Эмчилгээний тэнхим, Багш
 • 2000-2003 он, АУИС, НАСС, Хүүхдийн Нүүр Амны Өвчин Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн тэнхим тэнхим, Багш
 • 2004-2014 он, ЭМШУИС,НАСС Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн тэнхим, Багш
 • 2014 оноос АШУҮИС,НАСС,ХНАСУС-ийн тэнхим, Ахлах багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 2003- 2004 он, Япон улсын Токиогийн Анагаах ухаан ба Шүдний их сургууль, Хүүхдийн шүд ба урьдчилан сэргийлэлтийн тэнхимд “Хүүхдийн шүдний эмчилгээ ба урьдчилан сэргийлэлт”
 • 2015 он, Монгол улсын Хүүхдийн нүүр ам судлалын эмч мэргэжлээр “Тэргүүлэх” зэрэг
Бусад ажил
 • 2009 оноос Монголын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Холбоо, Дэд ерөнхийлөгч
 • 2008 оноос Монголын Нүүр Амны Эрүүл Ахуйчдын Холбоо, Удирдах зөвлөл, Гишүүн
 • 2014 -2016 он, ЭМСЯ-ны Нүүр Ам Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөл,Гишүүн