Б. Оюунцэцэг
 • АУ-ны доктор, дэд профессор

Б. Оюунцэцэг

Боловсролын байдал:
 • 1977-1987 он, Улаанбаатар хотын 10 жилийн 77 дугаар дунд сургууль
 • 1987-1993 он, Анагаах Ухааны Их Сургууль, Шүдний факультэт, Нүүр ам судлаач их эмч
 • 1994-1996 он, Анагаах Ухааны Их Сургууль , Нүүр ам судлал, АУ-ны магистр.Сэдэв: “Насанд хүрэгсдийн шүлсний зарим үзүүлэлт, шүд цоорох өвчин ба шүдний тулгуур эдийн өвчин”
 • 2000-2005 он, Япон улсын Окаяамагийн их сургууль, Анагаах ухаан ба шүдний сургууль, АУ-ны доктор. Сэдэв: “Caries prediction using salivary buffer capacity test and caries activity test in Mongolian preschool children”
 • 2011 онд Дэд профессор цол хүртсэн.
Ажил эрхлэлтийн байдал:
 
 • 1987-1988он, Улаанбаатар хотын Нэгдсэн 3 дугаар эмнэлэгийн Яаралтай мэс заслын тасагт “Бэлтгэл асрагч”
 • 1993-1995 он, АУИС, НАСТөв, Нүүр Амны Эмчилгээний тэнхим, Туслах багш
 • 1995-2000 он, АУИС, НАСТөв, Нүүр Амны Эмчилгээний тэнхим, Багш
 • 2006 оноос ЭМШУИС,НАСС Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн тэнхим, Тэнхмийн эрхлэгч
 • 2008-2011он, ЭМШУИС,НАСС Эрдэм Шинжилгээний Институт, Дэд захирал, захирал
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 
 • 2001- 2005 он, Япон улсын Окаяамагийн их сургууль, Анагаах ухаан ба шүдний сургууль, Хүүхдийн шүд ба зан үйл судлалын тэнхимд “Хүүхдийн шүдний эмчилгээ ба урьдчилан сэргийлэлт”
 • 2009 он, Тайваны улсад, “Амны хөндий- нйигмийн эрүүл мэнд”, 14 хоногийн сургалт
 • 2015 он, Монгол улсын Хүүхдийн нүүр ам судлалын эмч мэргэжлээр “Зөвлөх” зэрэг
 • 2016 он, Япон улсын Шовагийн их сургууль, Шүдний сургуульд, 3 сарын сургалт
Бусад ажил
 • 2009 оноос Монголын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Холбооны Ерөнхийлөгч
 • 2008 оноос ЭМЯ-ны Нүүр Ам Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөлийн Гишүүн
 • 2009 оноос Шүд Эрүү Нүүрний Эмгэг Судлалын Төвийн Зөвлөх эмч
 • 2010-2012 он, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эрдэмтэдийн Зөвлөл, Нарийн бичгийн дарга\
 • 2013-2014 он, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эрдэмтэдийн Зөвлөл, Орлогч дарга
 • 2015-2016 он, Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эрдэмтэдийн Зөвлөл, Гишүүн
 • 2017 оноос Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эрдэмтэдийн Зөвлөл, Орлогч дарга
 • 2013.10- 2014.10 сар, ЭМШҮИС-ийн Магистрын зэрэг хамгаалуулах Эмнэл зүйн салбарын Эрдэмийн зөвлөл, Гишүүн
 • 2014 -2016 он, ЭМСЯ-ны Нүүр Ам Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөл, Ерөнхий мэргэжилтэн
 • 2017 оноос ЭМЯ-ны Нүүр Ам Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөл, Гишүүн