П. Жавхлан
 • Нүүр амны ерөнхий их эмч, Согог заслын тэргүүлэх, АУ-ны доктор

П. Жавхлан

Боловсролын байдал
 • 1984-1994 онд УБ хот, 10 жилийн 23-р дунд сургууль
 • 1994-1999 онд АУИСургууль төгссөн
 • 2001-2003 онд УБ хот, ЭМШУИС, “Флюороз өвчний шүдний хатуу эдийн химийн найрлага, тархалт, согог заслын эмчилгээний асуудалд” сэдэвт магистрын зэрэг хамгаалсан
 • 2007-2011 онд Япон улсын Токушимагийн Их Сургууль, “LPS-induction of the Calprotectin S100A8, S100A9 in the salivary glands of mice” АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
 
 • 1999 онд Япон улсын IOHCC-т Мацудо Их Сургууль дээр шүдний тулгуур эдийн богино сургалт
 • 1999 онд Япон улсын IOHCC-т Токиогийн Шүдний Их Сургууль дээр амны урьдчилан сэргийлэх богино сургалт 
 • 2001 онд Япон улсын IOHCC-т Kuraray bonding system богино сургалт
 • 2015 онд НАСЗ-ын тэргүүлэх зэрэг
Ажлын туршлага
 • 1999-2007 онд Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Эмнэлэгт их эмч
 • 2011-2014 онд АШУҮИС-ийн НАСС-ийн НАСГЗ-ын тэнхэмд дадлагажигч багш
 • 2014 оноос АШУҮИС-ийн НАСС-ийн НАСГЗ-ын тэнхэмд багш
Бүтээлийн жагсаалт
 
Гадаад эсвэл дотоодод нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт:
 • “Сүүн болон байнгын шүдний сувгийг Formalin Cresol-оор эмчлэх орчин үеийн арга”
 • ШЭНЭСТөвийн Эрдэм Шинжилгээ, Практикийн хурал, 2001
 • “Флюороз өвчний шүдний хатуу эдийн химийн найрлага, тархалт, эмчилгээний асуудалд” сэдэвт магистрын зэрэг горилох бүтээл, 2003
 • “Улаанбаатар хотын 6-12 настай хүүхдүүдийн шүдний байдлад хийсэн дүн” Улаанбаатар хотын Залуу эмч нарын онолын бага хурал, 2002
 • “Монгол улсын 12 настай хүүхдүүдийн шүд шүдлэлтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ” төсөл, ДЭМБ, ЭМЯ, 2005
 • Purevjav Javkhlan, Yuka Hiroshima, Ahmad Azlina, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Toshihiko Nagata, Kazuo Hosoi: Induction of calprotectin mRNAs by lipopolysaccharide in the salivary gland of mice. J Med Invest 56: 287-289, 2009.
 • Tetsuya Akamatsu, Ahmad Azlina, Purevjav Javkhlan, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Kazuo Hosoi: Salivary gland development: its mediation by a subtilisin-like proprotein convertase, PACE4. J Med Invest 56: 241-246, 2009.
 • Ahmad Azlina, Xuefei Li, Purevjav Javkhlan, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Kazuo Hosoi: Down-regulation of submandibular gland AQP5 following parasympathetic denervation in rats. J Med Invest 56: 273-276, 2009.
 • Mileva Ratko Karabasil, Kwartarini Murdiastuti, Nunuk Purwanti, Ahmad Azlina, Purevjav Javkhlan, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Kazuo Hosoi: Effects of natural point mutation of rat aquaporin 5 expressed in vitro on its capacity of water permeability and membrane trafficking. J Med Invest 56: 398-400, 2009.
 • Ahmad Azlina, Purevjav Javkhlan, Yuka Hiroshima, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Kazuo Hosoi: Roles of lysosomal proteolytic system in AQP5 degradation in the submandibular gland of rats following chorda tympani parasympathetic denervation. Am J Physiol-Gastrointest Liver Physiol 299: G 1106-1117, 2010.
 • Chenjuan Yao, Nunuk Purwanti, Mileva Ratko Karabasil, Ahmad Azlina, Purevjav Javkhlan, Takahiro Hasegawa, Tetsuya Akamatsu, Toru Hosoi, Koichiro Ozawa, Kazuo Hosoi: Potential down-regulation of parotid gland AQP5 by LPS via cross-coupling of NF-B and p-c- Jun/c-Fos. Am J Pathol 177: 724-734, 2010.
 • Purevjav Javkhlan, Yuka Hiroshima, Ahmad Azlina, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Toshihiko Nagata, Kazuo Hosoi: Lipopolysaccharide-mediated induction of calprotectin in the submandibular and parotid glands of mice. Inflammation vol 34, No5 2011.
 • Purevjav Javkhlan, Yuka Hiroshima, Ahmad Azlina, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Toshihiko Nagata, Kazuo Hosoi: Lipopolysaccharide-mediated induction of calprotectin in the submandibular and parotid glands of mice. 
 • “Oral health status of Mongolians: findings of the national survey” The International Journal of Oral Health vol 8, p61, 2012.
 • Nunuk Purwanti, Daisuke Tsuji, Ahmad Azlina, Mileva Ratko Karabasil, Purevjav Javkhlan, Takahiro Hasegawa, Chenjuan Yao, Tetsuya Akamatsu, Kohji Itoh, Kazuo Hosoi: Induction of Sca-1 in the duct cells of the mouse submandibular gland by obstruction of the main excretory duct. J Oral Pathol Med, 2013.
 • Purevjav Javkhlan, D.D.S., Ph.D; Guangfei Xu, M.D., MSc; Gang Chen, M.D., Ph.D.; Yuka Hiroshima, D.D.S., Ph.D.; Hiroshi Yoshimura, D.D.S., Ph.D., Toshihiko Nagata, D.D.S., Ph.D.; Kazuo Hosoi, Ph.D “Roles of Nod2 in LPS-induced elevation of calprotectin (S100A8/A9) in submandibular salivary glands of wild-type and TLR4-knockout mice” IBIMA Publishing, Journal of Research and Practice in Dentistry, Volume 2015 (2015), Article ID 290259, Journal of Research and Practice in Dentistry, 16 pages, DOI: 10.5171/2015.290259