Э. Билгүүн
  • НА-ны их эмч, АУ-ны магистр

Э. Билгүүн

Боловсролын байдал:

  • 1998-2005 онд Улаанбаатар хотын 10 жилийн 31-р сургууль 
  • 2005-2007 онд ЭМШУИС-ийн харъяа Лицей ахлах сургууль 
  • 2007-2012 онд ЭМШУИС, НАСС
  • 2013-2015 онд АШУҮИС, Магистр

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

  • 2016-2018 онд Нүүр амны согог заслын резидент 

Ажлын туршлага:

  • 2012-2015 онд Hope шүдний эмнэлэгт шүдний эмч 
  • 2016 оноос АШУҮИС-ийн НАСГЗТ-д дадлагажигч багш