М. Дэлгэрбайгал
  • НА-ны их эмч, АУ-ны магистр

М. Дэлгэрбайгал

Боловсролын байдал:

  • 1996-2006 онд Хэнтий аймгийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай “Тэмүүжин” ЦС
  • 2006-2011 онд  ЭМШУИС-ийг Нүүр амны их эмч 

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

  • 2013 онд ЭМШУИС-ийн СБЗГ зохион байгуулсан “Анагаах Ухааны Боловсрол Судлал” 

Ажлын туршлага:

  • 2011-2012 онд “AGAPE” dental clinic-т Нүүр амны их эмч
  • 2012.09 сараас АШУҮИС, НАСС-ийн НАСГЗТ дадлагажигч багш