Ж.Дэлгэрцэцэг
 • АУ-ны доктор

Ж.Дэлгэрцэцэг

Боловсролын байдал:

 • 1988-1997 он, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын 10 жилийн дунд сургууль
 • 1997- 2002 он, Анагаах Ухааны Их Сургууль, Нүүр Амны Их Эмч
 • 2009 он, ЭМШУИС,НАСС, АУ-ны магистр. Сэдэв: “Сургуулийн хүүхдийн шүд цоорох өвчний идэвхийг “Үдийн цай”-тай холбон судалсан нь”
 • 2016 он, АШУҮИС, АУ-ны доктор. Сэдэв: “Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн шүд цоорох өвчин ба биеийн өсөлтийн зарим үзүүлэлтийн хамаарал”.
Ажил эрхлэлтийн байдал:
 • 2002-2012 он, Улаанбаатар хотын Энэрэл Дент шүдний эмнэлэг, Шүдний их эмч
 • 2012-2015 он, ЭМШУИС,НАСС, Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Тэнхим, Дадлагажигч багш
 • 2016 оноос, АШУҮИС, НАСС, Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Тэнхим,Багш 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 2012 он, Япон улсын Айчи Гакуйн Их Сургуулийн Шүдний Сургууль, Амны хөндийн Эмгэг судлал, 1 сар ба 3 сар 
 • 2015 он, Монгол улсын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлалын “Ахлах” зэрэг
Бусад ажил
 • 2009 оноос Монголын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн
Холбоо, Гишүүн
 • 2012 оноос Монголын Амны Хөндийн Эмгэг Судлалын Нийгэмлэг, Дэд ерөнхийлөгч