Ж.Үржинлхам
 • АУ-ны доктор, дэд профессор

Ж.Үржинлхам

Боловсролын байдал :
 • 1972-1982 онд Улаанбаатар хотын 10 жилийн 13-р дунд сургууль
 • 1982-1984 онд Улаанбаатар хотын АУДуС-ийн сувилагчийн анги төгссөн
 • 1987-1993 онд АУИС төгссөн
 • 1998 онд “Амны салстын архаг дахилтат шархлаат үрэвсэл үүсэхэд нөлөөлөх ерөнхий хүчин зүйл, тохиолдлын байдлыг судалсан нь” сэдвээр АУИС-д АУ-ны магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • 2009 онд “Амны салстын дахилтат афт үрэвслийн тохиолдол, эмнэлзүйн онцлог, эмчилгээнд “Ахизунбер” бэлдмэлийг хэрэглэсэн үр дүн” сэдвээр ЭМШУИС –д АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 2014 онд АШУҮИС-ийн дэд профессор болсон.
 
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 1996 онд ШЭНЭСТ-ийн НАЭ-ний мэргэжил олгох сургалтыг төгссөн
 • 2000-2001 онд Токиогийн анагаахын болон шүдний их сургуульд шүдний эмчилгээний чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.
 • 2016 онд Японы Шовагийн Их Сургууль дээр Амны хөндийн эрүүл ахуйн чиглэлээр 3 сар мэргэжил дээшлүүлсэн.
 • 2015 онд Нүүр амны эмчилгээний эмч мэргэжлээр зөвлөх зэрэг авсан.
 
Ажлын туршлага:
 • 1984-1987 онд Хавдар судлалын төвд мэс заслын сувилагчаар
 • 1993- 2004 онд АШУҮИС-ийн НАСС-ийн НАЭ-ний тэнхимд дадлагажигч багш, багш
 • 2004-2010 онд АШУҮИС-ийн НАСС-ийн НАЭ-ний тэнхимийн эрхлэгч
 • 2010- 2013 НАСС-ийн НАЭ-ний тэнхимийн ахлах багш, амны салстын салбарын эрхлэгч
 • 2013- 2015 НАСС-ийн оюутны албаны дарга
 • 2016 оноос НАСС-ийн НАЭ-ний тэнхимийн дэд профессор, амны салстын салбарын эрхлэгч