А. Сувданчимэг
 • АУ-ы магистр

А. Сувданчимэг

Боловсролын байдал
 • 1996-2004 онд Улаанбаатар хотын 10 жилийн 50 дугаар сургууль
 • 2004-2006 онд ЭМШУИС-ийн лицей сургууль
 • 2006-2011 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2011-2016 онд ЭМШУИС,НАСС, ХНАСУСТэнхэм, Хүүхдийн нүүр ам судлал
 • 2014-2016 онд АШУҮИС, НАСС, Нүүр ам судлал, АУ-ны магистр. Сэдэв: “Эцэг эхийн амны хөндийн эрүүл мэндийн мэдлэг ба хүүхдийн шүд цоорох өвчин”
Ажил эрхлэлтийн байдал:
 • 2011-2012 онд Альфа дент шүдний эмнэлэгт эмч
 • 2013-2014 онд ЭМШУИС, НАСС, ХНАСУС-ийн тэнхэмд гэрээт багш
 • 2014 оноос одоо АШУҮИС, НАСС, ХНАСУС-ийн тэнхмийн дадлагажигч багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
 • 2011-2016 онд ЭМШУИС, НАСС, ХНАСУС-ийн тэнхэм “Хүүхдийн нүүр ам судлал” мэргэшүүлэх сургалт, 1.5 жил
Бусад ажил
 • 2011 оноос Монголын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Холбооны гишүүн