М. Хосбаяр
 • АУ-ны магистр

М. Хосбаяр

Боловсролын байдал:
 • 1996-1998 он, Улаанбаатар хотын УБИС-ийн лицей 104 дугаар дунд сургууль
 • 1998- 2003 он, ЭМШУИС,НАСС,Нүүр Ам Судлаач эмч
 • 2004-2006 он, БНСУ, Тэгү хот, Кёнгбук Үндэсний Их Сургууль, НАСС, Урьдчилан сэргийлэлтийн тэнхим, АУ-ны магистр. Сэдэв: “Өөр рН орчин бүхий сүүний хүчлийн уусмалд амальгам ломбоны зэврэлт, хатуулаг чанар, шинж байдлыг судалсан нь”
 • 2014.06.01- нээс АШУҮИС, Эрэмийн болон Мэргэжлийн Сургалтын Алба, Докторант
Ажил эрхлэлтийн байдал:
 
 • 2003-2004 он Монгол Солонгосын хамтарсан “Эвада” шүдний эмнэлэг, Шүдний их эмч
 • 2009-2010 он Смайл Дент шүдний эмнэлэг, Шүдний их эмч 
 • 2010.09 сар ЭМШУИС, НАСС, ХНАСУС-ийн тэнхим, Гэрээт багш
 • 2011-2012он, ЭМШУИС,НАСС, НАЭА-н тэнхим, Дадлагажигч багш
 • 2013-2014 он, ЭМШУИС,НАСС, НАЭА-н тэнхим, Багш
 • 2015.09 сараас АШУҮИС,НАСС-ийн ХНАСУС-ийн тэнхим, Багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 2004-2006 он, БНСУ, Тэгү хот, Кёнгбук Үндэсний Их Сургууль, НАСС, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Тэнхим, “Нүүр Ам Судлал, Урьдчилан сэргийлэлт”
 • 2016 он, Монгол улсын Нүүр амны эмчилгээний” Ахлах” зэрэг
Бусад ажил:
 • 2011 оноос Монголын Нүүр Амны Эрүүл Ахуйчдын Холбоо, Гишүүн
 • 2014 оноос Монголын Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Холбоо, Гишүүн