Сайн байцгаана уу Зохицуулагч багш нараа

Сайн байцгаана уу Зохицуулагч багш нараа 

  1. Үндсэн мэргэшлийн сургалтанд 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтээр 1-р дамжаанд элсэгчдийн эмнэлзүйн тойролт, лекцийн хуваарийг батлуулаагүй зарим зохицуулагч багш нар яаралтай 2017 оны 6-р сарын 30-ны дотор ЭМСА-ны даргаар батлуулна уу.  
  2. Төгсөлтийн дараах сургалтын багшийн багийг шинэчлэн 2017 оны 6 дугаар сард батлуулахтай холбоотойгоор шинэчилсэн багийн мэдээллийг дараах хүснэгтийн дагуу илгээнэ үү.

ЖИЧ: Үндсэн мэргэшил/резиденс/, эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд эмнэлзүйн тойролт удирдсан багшийн цагийн ажлын хөлсийг тушаалд ороогүй багш нарт олгохгүй болсон болно.

Хүндэтгэсэн: Г. Алимаа