ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

  АШУҮИС, МАУОУС-ийн докторант Ганболд овогтой Ууганцэцэгийн "С вирүст хепатитын интерферон эмчилгээ ба ханах заслын үр дүн"  АУ-ы докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2017.06.08-д 14.30 -д АШУҮИС-ийн "Эрдмийн зөвлөлийн өргөө"-нд болно. /№ 220 тоот/