Багш ажилчдын журам

Файлын нэр Харах Татах
1 АШУҮИС-ийн багшийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

АШУҮИС-ИЙН БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ