Алсын хараа

“Азидаа танигдсан, Дэлхийд хүндлэгдсэн сургууль”