Сургуулийн орчин

 АШУҮИС-ийн Хичээлийн III байрыг ашиглалтанд оруулан  албан ёсны нээлтээ 2011 оны 9 сарын 23-25 ны өдрүүдэд хийж, 2011 оны 11 сарын 11-нд шүд эрүү нүүрний эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийг авсан.  АШУҮИС-ийн Хичээлийн III байр буюу НАСС-ийн хичээлийн  4  давхар, 2500мталбай, лекцийн 2 зал, номын сан, үзлэг болон хичээлийн 54 өрөө нийт  оюутан, ажилчдын хоолны газар ,  эрүү нүүрний 10 ортой эмнэлэг болон  Нүүр  Амны  Согог  Засал, Гажиг засал, Нүүр Амны  Эмчилгээ, Нүүр Амны  Эрүүл Ахуй, Хүүхдийн Нүүр Амны  Эмчилгээ, Хөгжлийн  Бэрхшээлтэй Хүүхдийн  болон  Хэл Яриа Засал,  Нүүр  Амны  Дүрс  Оношлогооны нийт 6 тасагтай  (шүдний  40 иж бүрдэл  машин  бүхий)  бүхий байр юм.