Нүүр Амны Эмчилгээний Тэнхим

Танилцуулга

ЭМЯ,  БСШУЯ-ы хамтарсан тушаалаар Нүүр ам судлалын тэнхим нь 3 тэнхим болж өргөжсөний нэг нь Нүүр Амны Эмчилгээний тэнхим юм. НАЭ-ний тэнхим нь 3 профессорын багтай шүдний цоорол судлал болон шүдний сувгийн эмчилгээ, шүдний тулгуур эд судлал, амны салстын өвчин судлал гэсэн нүүр ам судлалын томоохон салбаруудыг өөртөө нэгтгэсэн тэнхим юм. Төгсөлтийн өмнөх ба дараах сургалтууд, тэр дундаа магистр, докторын сургалт, НАЭ-ний чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт, урт богино хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг тогтмол явуулж ирсэн.

Холбоо барих

Нүүр ам судлалын сургууль - АШУҮИС-ийн хичээлийн 3-р байр Утас: (976) 75753203 Шуудангийн хаяг: Холбоо 48-р салбар, POBox 48/111 Улаанбаатар