COVID-19 халдварт өвчний хорио цээр тогтоосны улмаас АШУҮИС-ийн Нүүр ам судлалын эрдмийн зөвлөлийн даргын санаачлагаар НАСС нь цахим сургалтын өрөөтэй боллоо. Уг өрөөг дуу тусгаарлах акустик хана болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг суурилуулан цахим сургалтыг чанартай явуулах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тохижуулан бэлтгэлээ. Цаашид АУ-ны магистрын урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалт, төгсөлтийн өмнөх сургалтыг цахимаар явуулахад таатай орчин бий боллоо.