АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн арга хэмжээний хуваарь АШУҮИС-ийн 2018 оны Төгсөлтийн хүндэтгэл ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр 2018.05.23 № Үйл ажиллагаа Хугацаа A. Мэргэжлийн цол, диплом гардуулах ёслол ( I хэсэг ) 1 Нээлт 9.00- 2 Хүндэт зочид төлөөлөгчдийг танилцуулах 9.00-9.05 3 АШУҮИС-ийн Захирал МУ-ын Гавьяат багш, АУ-ы доктор, профессор, Академич Г.Батбаатар нээж үг хэлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 9.05-9.10 4 Монгол улсын Ерөнхий сайдын мэндчилгээ 9.10-9.15 5 АШУҮИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, МУ-ын Төрийн соёрхолт, ХШУ-ы доктор, Академич Д.Рэгдэл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 9.15-9.20 6 БСШУСЯ-ны төлөөлөл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 9.20-9.25 7 ЭМЯ-ны төлөөлөл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 9.25-9.30 8 Мэргэжлийн цол, хүний их эмчийн диплом олгох тухай АШУҮИС-ийн Захирлын тушаалыг танилцуулах, ОА-ны дарга Ч.Баасандорж 9.30-9.35 9 Онцгойлох дипломтой төгсөгчдийн диплом, энгэрийн тэмдэг, эмчийн дардас гардуулах, дурсгалын зураг татуулах 9.35-9.40 10 АШҮУИС-ийг төгсөж буй гадаадын төгсөгчдөд диплом, энгэрийн тэмдэг, эмчийн дардас гардуулах, дурсгалын зураг татуулах 9.40-9.50 11 АУС-ийн A601-A628 хэсгийн төгсөгчдөд диплом, энгэрийн тэмдэг, эмчийн дардас гардуулах 9.50-10.30 12 Төгсөгчдөд хандаж МУ-ын Гавьяат эмч, АУ-ы доктор профессор Ө.Цолмон баяр хүргэж үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 10.30-10.35 13 Нийт төгсөгчдийг төлөөлж АУС-ийн төгсөгч О.Чулуунбаатар баяр хүргэж үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 10.35-10.40 14 Хаалт /АШУҮИС-ийн сүлд дуу "Эмчийн сайхан сургууль"/ 10.40-10.45 Б. Мэргэжлийн цол, диплом гардуулах ёслол ( II хэсэг ) 1 Нээлт 11.00- 2 Хүндэт зочид төлөөлөгчдийг танилцуулах 11.00-11.05 2 АШУҮИС-ийн Захирал МУ-ын Гавьяат багш, АУ-ы доктор, профессор, Академич Г.Батбаатар үг хэлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 11.05-11.10 3 АШУҮИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, МУ-ын Төрийн соёрхолт, ХШУ-ы доктор, Академич Д.Рэгдэл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 11.10-11.15 6 БСШУСЯ-ны төлөөлөл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 11.15-11.20 7 ЭМЯ-ны төлөөлөл мэндчилгээ дэвшүүлэх /цэцгийн баглаа гардуулах/ 11.20-11.25 5 Мэргэжлийн цол, диплом олгох тухай АШУҮИС-ийн Захирлын тушаалыг уншиж танилцуулах, ОА-ны дарга Ч.Баасандорж 11.25-11.30 6 Онцгойлох дипломтой төгсөгчдийн диплом, энгэрийн тэмдэг, эмчийн дардсыг гардуулах, дурсгалын зураг татуулах 11.30-11.35 7 АШҮУИС-ийг төгсөж буй гадаадын төгсөгчдөд диплом, энгэрийн тэмдгийг гардуулах, дурсгалын зураг татуулах 11.35-11.40 8 АУС, НАСС, МАУОУС-ийн төгсөгчдөд диплом, энгэрийн тэмдэг, эмчийн дардасыг гардуулах 11.40-12.20 9 Төгсөгчдөд хандаж МУ-ын Гавьяат эмч, АУ-ны доктор, профессор З. Гэрэлмаа баяр хүргэж үг хэлэх /цэцэгийн баглаа/ 12.20-12.25 10 Нийт төгсөгчдийг төлөөлж МАУОУС-ийн төгсөгч М.Ууганцэцэг баяр хүргэж үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 12.25-12.30 11 Хаалт /АШУҮИС-ийн сүлд дуу "Эмчийн сайхан сургууль"/ 12.30-12.35 Г. Хүний их эмчийн тангараг өргөх ёслол ( I хэсэг ) 1 Зочдыг төгсөгчид хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авах 13:00 2 АШУҮИС-ийн Захирал МУ-ын Гавьяат багш, АУ-ы доктор, профессор, Академич Г.Батбаатар нээж үг хэлэх 13.00-13.05 3 Монгол улсын төрийн далбааг тангараг өргөх ёслолын байранд залах 13.05-13.10 4 Хүний их эмчийн тангараг өргөж, Монгол Улсын төрийн далбаанд хүндэтгэл үзүүлж, хүний их эмчийн тангарагт гарын үсэг зурах А601-А604 /МУ-ын Төрийн дуулал/ 13.10-14.55 А605-А608 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А609-А612 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А613-А616 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А617-А620 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А621-А624 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А625-А628 /МУ-ын Төрийн дуулал/ 5 Тангараг хүлээн авсан баримтад гарын үсэг зуруулах Ёслолын ажиллагааны турш 6 Монгол улсын төрийн далбааг үдэх 14.55-15.00 7 Хүний их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарт баяр хүргэж ЭМЯ-ны төлөөлөл үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 15.00-15.10 8 Хүний их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарт баяр хүргэж АУ-ы доктор, профессор Л.Ганболд үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 15.10-15.15 9 Хүний их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарыг төлөөлж Хүний их эмч О.Батчимэг баяр хүргэж үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 15.15-15.20 10 Хаалт /АШУҮИС-ийн сүлд дуу "Эмчийн сайхан сургууль"/ 15.20-15.25 Д. Хүний их эмчийн тангараг өргөх ёслол ( II хэсэг ) 1 Зочдыг төгсөгчид хүндэтгэлтэйгээр хүлээн авах 16.00 2 АШУҮИС-ийн Захирал МУ-ын Гавьяат багш, АУ-ы доктор, профессор, Академич Г.Батбаатар нээж үг хэлэх 16.00-16.05 3 Монгол улсын төрийн далбааг тангараг өргөх ёслолын байранд залж байрлуулах 16.05-16.10 4 Хүний их эмчийн тангараг өргөж, Монгол Улсын төрийн далбаанд хүндэтгэл үзүүлж, хүний их эмчийн тангарагт гарын үсэг зурах А629-А632 /МУ-ын Төрийн дуулал/ 16.10-17.40 А633-А636 /МУ-ын Төрийн дуулал/ А637-А640 /МУ-ын Төрийн дуулал/ МАУОУС 601-605 /МУ-ын Төрийн дуулал/ НАСС 501-505 /МУ-ын Төрийн дуулал/ НАСС 506-510 /МУ-ын Төрийн дуулал/ 5 Тангараг хүлээн авсан баримтад гарын үсэг зуруулах Ёслолын ажиллагааны турш 6 Монгол улсын төрийн далбааг үдэх ёслолын ажиллагаа 17.40-17.45 7 Хүний их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарт баяр хүргэж ЭМЯ-ны төлөөлөл үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 17.45-17.50 8 Хүний их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарт баяр хүргэж МУ-ын Гавьяат эмч, АУ-ы доктор, профессор Н.Пүрэвжав үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 17.50-17.55 9 Их эмчийн тангараг өргөсөн эмч нарыг төлөөлж Г.Дэлгэрцэцэг баяр хүргэж үг хэлэх /цэцгийн баглаа/ 17.55-18.00 10 Хаалт /АШУҮИС-ийн сүлд дуу "Эмчийн сайхан сургууль"/ 18.00-18.05