АШУҮИС-ийн НАСС
НҮҮР АМНЫ СОГОГ ЗАСЛЫН АВАГДДАГГҮЙ ШҮДЭЛБЭРИЙН ТЕХНОЛОГИ ЛЕКЦ, ГАРДАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Жич: Өнөөдөр хүртэл бүртгүүлсэн эмч нар хөтөлбөр дээр санал өгч болно.
Дараах мэйлээр саналаа өгнө үү?
dentistry@mnums.edu.mn

2018.05.19
НАСС НАСЗ ТЭНХИМ