2018-2019 оны хичээлийн жилд АШУҮИС-ийн төгсөгчдийн уулзалт 2019.06.03 10:00 ОСТ-д төгсөгч оюутнуудтай хөгжлийн төв уулзалтыг зохион байгуулах гэж байна. АШУҮИС НАСС 2019.05.27