ШҮД ЗАСАЛТЫН ОНОЛЫН ҮНДЭС, ХЭВ АВАХ АРГА,

ЭМНЭЛЗҮЙН ГАРДАН ҮЙЛДЭЛ

2018.05.19

 

ЦАГ

 

Үйл ажиллагаа

Хаана

Хариуцах эзэн

09.00-10.00

Лекц 1

Авагддаггүй шүдэлбэрийн онолын үндэс, эмнэлзүйн тохиолдол

НАСС 305

НАСС-н зочин профессор

Lee Keun Woo

10.00-11.00

 

Лекц 2 Авагддаггүй шүдэлбэрийн өвчтөн шинжлэн судлах, эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах, хэв авах, үнэлгээ өгөх, тогтмол хяналтын үзлэгийн ач холбогдол

НАСС 305

НАСС-н захирал, АУ-ны доктор Ж.Отгонболд

11.00-13.00

Гардан дадлага

НАСЭ 404

АУ-ны доктор Ж.Отгонболд

Профессор Lee Keun Woo

АУ-ны доктор Б.Сапаар

 

13.00-13.30

Өдрийн хоол

НАСС 305

С.Дэжидноров

 

13.30-16.00

Гардан дадлага

НАСЭ 404

АУ-ны доктор Ж.Отгонболд

Профессор Lee Keun Woo

АУ-ны доктор Б.Сапаар