“ НҮҮР АМНЫ ТУСЛАМЖ, ЭМЧИЛГЭЭ, ОНОШЛОГООНЫ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД IY ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019.04.26-27. Дархан –Уул аймаг № Цаг Хичээлийн сэдэв Хичээл заах багшийн овог нэр 08.00-08.40 Бүртгэл 08.40. Нээлтийн арга хэмжээ 1 09.00-09.30 Имплант шүдэлбэрийн тухай ерөнхий ойлголт, давуу тал, Имплант эмчилгээний тулгуур эдийн менежмент, Ж.Отгонболд НАСС-ийн захирал АУ-ны доктор 2 09.40-10.10 Хүүхдийн сувгийн эмчилгээний өнөөгийн чиг хандлага, ломбоны материалын сонголт хэрэглээ Б. Цэлмэг ХНАСУСТ-ийн багш АУ-ны доктор 3 10.20-10.50 Түгээмэл тохиолдох салстын өвчний тохиолдол, оношлогоо, эмчилгээ Ж.Үржинлхам НАЭТ-ийн эрхлэгч АУ-ны доктор, дэд профессор 11.00-11.20 Цайны цаг 4 11.20-11.50 Сувгийн эмчилгээний шинэ материалуудын хэрэглээ, Сурвалжийн оройн гранулём, бифуркацад үүссэн үрэвслийг эмчлэх П. Оюун-Энх НАЭТ-ийн ахлах багш АУ-ны доктор 5 12.00-12.30 Бүрэн шүдгүйдлийн үеийн эмчилгээнд амыг бэлтгэх, соролтыг хэрхэн сайн үүсгэх талаар Б.Сапаар НАСЗ-ын тэнхимийн эрхлэгч АУ-ны доктор 12.30-13.00 Өдрийн хоол 6 13.00-13.30 Гажиг заслын эртүеийн эмчилгээ зөвлөмж, Төрөлхийн шүдгүйдлийн оношлогоо, эмчилгээний төлөвлөгөө Г.Ганжаргал НАГЗ-ын тэнхимийн багш АУ-ны доктор 7 13.40-14.10 Шүдний гаралтай хүндрэл, шүд авсны дараа гарах хүндрэл, саатсан агт араа шүд авах арга техник, гарах хүндрэл, хүндрэлийн үед авах арга хэмжээ, Сурвалжийн оройг тайрах мэс ажилбар хийх П.Даваадорж УНТЭ-ийн НАМЗ-ын тасгийн эрхлэгч АУ-ны доктор 8 14.20-15.10 Хүүхэд, насанд хүрэгчдийн шүдний гаралтай эрүү хоншоорын ясны болон ясны хальсны үрэвслийг эмчлэх Г. Аянга ЭХЭМҮТ-ийн эрүү нүүрний мэс заслын тасгийн эрхлэгч АУ-ны доктор 9 15.20-15.50 Хүүхдийн шүдний бүрээс хийх арга техник Б. Оюунцэцэг ХНАСУС-ийн тэнхимийн эрхлэгч АУ-ны доктор, дэд профессор 10 16.00-16.30 Тулгуур эдийн өвчний хүнд хэлбэрийн эмчилгээ, хагалгаа, Тулгуур эдийн эмчилгээ буйл нөхөх Х. Оюунхишиг НАЭТ-ийн багш АУ-ны магистр 11 16.40-17.10 Рентген зураг авах арга техник, рентген зураг унших аргачлал, гардаг алдаанууд Р. Оюунтөгс Рентгений эмч АУ-ны магистр 17.20-18.00 Чөлөөт ярилцлага, Хаалтын үйл ажиллагаа 12 09.00-12.30 Бүрэн шүдгүйдлийн шүд өрөх арга техник (Техникч нарт гардан) М. Бат- Эрдэнэ НАТЭА-н тэнхимийн эрхлэгч АУ-ны магистр 13. 09.00-12.30 13.00-16.00 Ариутгалын шат дамжлага, тэмдэглэл хөтлөлт, хэрэглэх уусмал арга техник, Handpiece ариутгал стандарт (гардан) Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүй (Сувилагч, техникч) Б. Халиунаа НАЭТ-ын сувилагч Ж. Үржинлхам, Б. Оюунцэцэг