Сайн байна уу? НАСС, НАСЗ-ын тэнхимийн даддагажигч багш С.Дэжидноров 2019 оны 04 сарын 16-ны өдрийн Мягмар гаригт 11:10-14:20 цагт НАСС-ийн Оюутны клиникт "Дан цутгамал металл бүрээсээр сэргээх шүднээс хэв авах, ажлын загвар цутгах" сэдвээр нээлттэй хичээл зохион байгуулах гэж байгаа тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хүндэтгэсэн: НАСС, НАСЗ-ын тэнхимийн дадлагажигч багш С.Дэжидноров