Өдрийн мэнд багш нараа Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөс томилогдсон шинжээчдийн баг 3 сарын 20, 21-ий өдрүүдэд 9.00-18.00 цагийн хооронд НАСС-д байрлан ажиллах болно, Шинжээчид энэ хугацаанд багш нарын сургалтын үйл ажиллагаатай танилцаж, багш нартай, оюутнуудтай хэсэгчилсэн ярилцлага, уулзалтуудыг хийх тул багш нар хувийн ажлаа зохицуулан бэлэн байна уу. Шинжээчид магадлангийн тайлан бичсэн багш нартай уулзаж, багш нараас тайлангийн нотлох баримтын тодруулга лавлагаа авах тул нотлох баримтуудаа найдвартай бүрдүүлж, багш нар өөрсдөө тайлбар хийхэд бэлэн байна уу. Мөнх-Од