Сайн байцгаана уу, Нүүр Ам Судлалын Эрдмийн Зөвлөл НАСС-д харьяалагдах нийт Магистрант, Докторантуудтай 2018.10.17-ны Лхагва гаргийн 13.00 цагаас НАСС-ийн Эрдмийн өргөө 406-д уулзалт зохион байгуулна. Тэнхмүүд бүх Магистрант, Докторантууддаа зар хүргэж идэвхтэй хамруулахыг хүсэж байна. Уулзалтаар судалгааны ажил хийхэд тулгамдаж буй асуудлаар чөлөөтэй хэлэлцэнэ. Эрдмийн зөвлөл