НАСОН Багш нарын баяр

2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилд НАСОН- с зохион байгуулж буй олон нийтийн ажлын хүрээнд багш нарын баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.