“Сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх  үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ”

АШУҮИС-ийн НАСС-ийн ХНАСУСТ-ийн багш резидентүүд мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд “Сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ”-г Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 124 сурагчдад 2017 оны 5 сарын 09-12 хооронд хийж гүйцэтгэв.