Богино хугацааны сургалт зохион байгуулах тухай

Эрхэм хүндэт багш нар тэнхимийн хамт олон та бүхний энэ өдрийн амар амгаланг эрье.

Богино хугацааны сургалт зохион байгуулах тухай АШУҮИС-ийн захирлын 2017 оны 01 сарын 17 ны өдрийн  А/07 тоот тушаалаар удирдамж батлагдан хэрэгжиж байна. АШУҮИС-ийн төлөвлөгөөг гарган батлуулж, ЭМХТ-ийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд оруулсан батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу эхний 6 сард сургалтын эрх зөвшөөрөл авсан сургууль, тэнхим, багш нар  сургалтын бүртгэл, тайлан мэдээ, сургалтын төлбөрийн хувь төлсөн баримт зэргийг хичээлийн жил дуусч байгаатай холбогдуулан яаралтай дуусгана уу.