Багш ажилтан

Манай сургууль нь гол баялаг болох 36 үндсэн багштай ба МУ-ын гавьяат эмч 1, зөвлөх 5, профессор 4, дэд профессор 11, ахлах багш 6, багш 16, дадлагажигч багш 9, АУ-ны доктор цолтой 21, АУ-ны магистр цолтой 9 багштай. Нийт багш нарын 85% нь эрдмийн зэрэг цолтой.