Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн сургалтын резидент

“Сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх  үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ”

“Сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ”

2017-06-27

АШУҮИС-ийн НАСС-ийн ХНАСУСТ-ийн багш резидентүүд мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд “Сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзл дэлгэрэнгүй